Pomůžeme vám s vyřízením dotací.

Volejte +420 608 127 126

Pomůžeme vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 608 127 126

EZV logo

Tepelná čerpadla

Omyly a bludy

Kolem tepelných čerpadel panuje celá řada omylů a bludů. Je to obvykle způsobeno neznalostí a konzervativním přístupem některých "odborníků", kteří nejsou schopni vnímat nové technologie a změny ve stavebnictví a zůstávají myšlenkově zakopáni v dobách před dvaceti lety.

Plošný kolektor vymrazí zahradu Pokud je zemní kolektor špatně navržen nebo proveden, může podchladit půdu nad sebou a ovlivnit růst vegetace. U správně navrženého kolektoru rozloženého v zahradě do velké plochy k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci nemá kolektor v podstatě žádný vliv.

Tepelné čerpadlo stojí půl milionu a nikdy se nezaplatí Ceny tepelných čerpadel se za posledních 10 let výrazně snížily. Hlavním důvodem ale není snižování ceny samotného čerpadla, ale snižování potřebného výkonu. Před 10 lety měl běžný rodinný dům tepelnou ztrátu minimálně 18 kW. V současnosti je to 10 kW. Díky tomu jsou používána menší tepelná čerpadla a cena za jejich pořízení je výrazně nižší...

Zda se tepelné čerpadlo zaplatí závisí na tom, kolik stojí a kolik ušetří. U běžných domů vyjde pořízení tepelného čerpadla o 200 až 250 tisíc dráže než pořízení plynového vytápění. Čerpadlo dokáže ročně ušetřit 20 až 30 tisíc na provozu domu. Při započítání růstu cen energií je návratnost čerpadla 7 – 9 let. Pokud se na pořízení tepelného čerpadla podíváme jako na investici, tak z vložených 200 000 korun, získáme ročně díky úsporám přibližně 25 000 korun zisku, což představuje skvělou investici s vysokým úrokem přesahujícím 12 %.

Do skály se nedá vrtat Je to právě naopak, do skály se vrtá velice dobře, protože vrt se nezasypává a není nutné ho pažit. Kvalitní vrtná souprava může ve skále odvrtat 90 – 120 m vrtů za den. Komplikované vrtání je v lokalitách s písky, štěrky, nebo v oblastech kde se střídají měkké a tvrdé vrstvy podloží.

Vzduchové tepelné čerpadlo je hlučné V kvalitě a ceně vzduchových tepelných čerpadel jsou obrovské rozdíly. Jednou z příčin je i řešení odhlučnění. Čím je odhlučnění kvalitnější, tím je čerpadlo dražší. Snížení hluku je v zásadě možné třemi způsoby: zvětšení výparníku, čímž dojde ke snížení rychlosti proudícího vzduchu (zdraží to tepelné čerpadlo) instalace plechových zákrytů směřujících hluk k zemi (zdraží to tepelné čerpadlo) používání kvalitních ventilátorů (zdraží to tepelné čerpadlo) Z tohoto důvodu nikdy nemůže být levné tepelné čerpadlo tiché, i když to mnozí dodavatelé o svých výrobcích tvrdí.

Příklad z praxe:Levné tepelné čerpadlo A má hladinu akustického tlaku v 1 metru od zařízení 63 dB(A). Jiné, kvalitní, tepelné čerpadlo obdobného výkonu má hladinu akustického tlaku v 1 metru od zařízení 50 dB(A). Kolik kvalitních čerpadel by muselo stát vedle sebe, aby hlučela stejně jako jedno levné čerpadlo? I když to zní neuvěřitelně, správná odpověď je 20 kusů !!!

TČ nedokáže vytopit celý dům

Pokud je výkon tepelného čerpadla stejný jako tepelná ztráta domu a topný systém je nízkoteplotní, tepelné čerpadlo bez problému dokáže vytopit celý dům samo. Z ekonomických a technických důvodů se ale tepelná čerpadla obvykle navrhují v rozmezí 60 až 80 % potřebného výkonu kotelny s tím, že zbytek topného výkonu pokryje jiný zdroj tepla. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a spotřeba energie u dotopového kotle je velice malá.

Životnost tepelného čerpadla je 10 let

Životnost tepelného čerpadla je dána především životností kompresoru, která je závislá hlavně na počtu startů kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a správným dimenzováním výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonem častěji spíná a kompresor dříve odejde). Důležitá je i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách a minimalizuje počet startů kompresoru. Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale hlavně na použité regulaci a způsobu zapojení kotelny. U kvalitních čerpadel odebírajících teplo ze země je ověřená životnost kompresoru až 20 let. Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál. Životnost zemních kolektorů (vrtů) je v řádu desítek let.

U čerpadel vzduch / voda je životnost kompresoru kratší a to o 20 až 30 % než u zemních čerpadel. Je to způsobeno jeho větším výkonem v porovnání se "zemním" čerpadlem a tím i častějším spínáním. Navíc je chladicí okruh provozován v obrovském teplotním rozsahu až 55°C (v zimě –25°, v létě 30°C), což životnosti komponentů neprospívá. Reverzace chladicího okruhu používaná pro rozmrazování výparníků nebo pro klimatizaci v letním období kompresor také zatěžuje a snižuje jeho životnost.

Podlahové topení je nezdravé

Tento názor pochází z doby, kdy se podlahové topení dávalo do nezateplených objektů. Teplota podlahy mnohdy přesahovala 30°C což se u některých lidí mohlo při dlouhodobém pobytu projevovat zdravotními problémy. V současné době, kdy jsou domy kvalitně zatepleny se pohybují povrchové teploty podlah od 22°C do 26°C a to že podlaha topí poznáte jen v případě, že šlápnete na studené místo, kde podlahové topení není.

Kde je podlahové topení musí být i dlažba

Dlažba je pro podlahové topení vhodná, ale není to podmínkou. Můžete použít v podstatě jakoukoliv krytinu s výjimkou korku, tlustých koberců a masivních dřevěných prken. U laminátových a dřevěných plovoucích podlah je před jejich nákupem nutné prověřit zda je možné jejich položení na podlahové topení. S typem podlahové krytiny se musí počítat již v projektu. Podlahové topení vyprojektované pro dlažbu by v případě použití dřevěné plovoucí podlahy mělo výrazně menší výkon!

Vzduchové tepelné čerpadlo je výrazně levnější než zemní

U vzduchových tepelných čerpadel se na první pohled zdá, že musí být levnější než čerpadla s odběrem tepla ze země, protože odpadnou drahé vrty. Není to ale až tak jednoduché. Samotné vzduchové čerpadlo je mnohem složitější a dražší než zemní čerpadlo. Pokud je to technicky možné, je nejlevnějším řešením instalace plošného kolektoru, za ním obvykle následuje vzduchové čerpadlo a nejdražší je řešení s vrty. Koupením hodně levného vzduchového čerpadla budou samozřejmě pořizovací náklady výrazně nižší než u zemních čerpadel. Ovšem za cenu vysoké spotřeby elektrické energie pro tepelné čerpadlo, vysoké hlučnosti a výrazného omezení uživatelského komfortu.

Čím výkonnější čerpadlo, tím více ušetřím

Pořízením výkonnějšího tepelného čerpadla opravdu snížíte provozní náklady. Je to ovšem vyváženo nižší životností kompresoru a vyššími investičními náklady. Pokud si pak srovnáte dosažené úspory s náklady na pořízení a servis, tak se výkonnější čerpadlo nevyplatí. Ideální výkon čerpadla je v rozmezí 60 až 80 % potřebného výkonu kotelny.

Nabízíme produkty těchto výrobců

Stiebel Eltron
Nibe
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace