Pomůžeme vám s vyřízením dotací.

Volejte +420 608 127 126

Pomůžeme vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 608 127 126

EZV logo

Kotlíková dotace

 

 kotlíková dotace

Předmětem podpory bude výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

• tepelné čerpadlo,

• kotel pouze na biomasu,

• automatický kotel kombinovaný na uhlí a biomasu

• plynový kondenzační kotel.

 

Předmětem podpory není:

• výměna stávajícího kotle na pevná paliva splňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5

• výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle

• výměna kamen, krbových kamen,

• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,

• výměna kotle spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,

• výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Povinnou přílohou k žádosti bude nově doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě - (stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú čelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním.

 

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.

• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.

• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Nabízíme produkty těchto výrobců

Stiebel Eltron
Nibe
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace