Pomůžeme vám s vyřízením dotací.

Volejte +420 608 127 126

Pomůžeme vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 608 127 126

EZV logo

Tepelná čerpadla

Ekonomika provozu tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je a z principu vždy bude nejlevnějším způsobem vytápění na elektrickou energii.

Provozní náklady jsou srovnatelné s topením dřevem při nesrovnatelně vyšším komfortu, protože většina tepelných čerpadel pracuje zcela automaticky

S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií, jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně, budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody

Po uvedení tepelného čerpadla do provozu přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie pro tento zdroj vytápění a v případě rodinného domu se tato výhodná sazba vztahuje na celkovou spotřebu všech elektrických spotřebičů v domácnosti po dobu 22 denně 

Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon motorkompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 až 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4, v některých případech i od 5 do 6. Proto také po instalaci tepelného čerpadla namísto elektrického vytápění budeme platit za otop a ohřev užitkové vody 1/3 až 1/4 původních nákladů, v příznivých případech až 1/6. Výhodné je řešit vytápění jako bivalentní, tzn. tepelné čerpadlo dimenzovat na 50-70% potřebného tepelného výkonu, což poskytuje dostatečně potřebu tepla z cca 95% během topné sezóny. Zbylých cca 5% potřebné energie se dokrývá na plný tepelný výkon dotopem pomocí malého přímotopného elektrického kotlíku nebo jiného zdroje. Tímto řešením se podstatně sníží náklady na pořízení tepelného čerpadla i příslušného zdroje (zemního kolektoru) a hospodárnost provozu se sníží nepatrně. Snížení počátečních investičních nákladů má spolu s cenou elektrické energie největší vliv na ekonomickou návratnost systému.

V zemích s vyšší kupní silou obyvatelstva se v poslední době od bivalentního provozu ustupuje. Tam, kde to jde - země/voda, voda/voda -, se způsob provozu nahrazuje monovalentním se zařízením pokrývajícím veškerou spotřebu tepla v objektu.

Nabízíme produkty těchto výrobců

Stiebel Eltron
Nibe
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace