Pomůžeme vám s vyřízením dotací.

Volejte +420 608 127 126

Pomůžeme vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 608 127 126

EZV logo

Tepelná čerpadla

Druhy tepelných čerpadel

Systém vzduch - voda

Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Požadavky pro instalaci:

 • minimální (základ pod výparník při venkovním provedení nebo prostupy zdí a zajištění odvodu kondenzátu při vnitřním provedení.

Výhody

 • snadná instalace
 • nízká pořizovací cena
 • možný celoroční provoz s efektivním využitím pro přípravu teplé užitk. vody a vody v bazénu
 • nižší topný faktor v zimních měsících je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období
 • prům. teplota vzduchu v topném období +3 °C
 • nenarušují teplotní rovnováhu okolí

Nevýhody

 • závislost topného výkonu na teplotě venkovního vzduchu

Systém země - voda

Teplo obsažené v zemi - tzv. geotermální teplo - se využívá nepřímo. Získává se ve výměníku tepla - zemním kolektoru, a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru se znovu ohřívá geotermálním teplem.

Požadavky pro instalaci:

 • zemní kolektor - plošný (horizontální) nebo hloubkový (vertikální)
 • povolení vycházející z platné legislativy
 • povolení vycházející ze zákona o nakládání s vodami
 • stavební povolení a povolení Českého báňského úřadu

Výhody

 • stálý výkon tepelného čerpadla

Nevýhody

 • vysoké pořizovací náklady (cena se navyšuje o zemní práce)
 • vysoké nároky na technické řešení kolektoru
 • teplota primárního okruhu - vertikální kolektor cca 0 °C, horizontální kolek, cca -3 °C
 • nutnost regenerace kolektoru, tj. odstávka tepelného čerpadla (v letním období nelze ohřívat teplou užitkovou a bazénovou vodu)
 • požadavek velkého prostoru pro kolektor
 • vliv na vegetaci na povrchu kolektoru
Systém země-voda

Systém voda - voda

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vracena do druhé, vsakovací studny.

Požadavky pro instalaci:

 • dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností
 • vhodné chemické složení čerpané vody
 • minimální celoroční teplota vody +8 °C
 • dostatečný průtok vody ověřený minimálně čtrnáctidenní čerpací zkouškou
 • povolení vycházející z platné legislativy
 • povolení vycházející ze zákona o nakládání s vodami, stavební povolení a povolení Českého báňského úřadu

Výhody

 • stálý výkon tepelného čerpadla
 • příznivý topný faktor
 • nízká pořizovací cena

Nevýhody

 • složité technické řešení
 • závislost na množství podzemní vody
 • nebezpečí vyčerpání studny
 • přísné nároky na složení, tepl. a množství vody
 • vyšší nároky na údržbu
 • v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod
Systém voda-voda

Nabízíme produkty těchto výrobců

Stiebel Eltron
Nibe
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace